Automatische herkenning van rij- en kolomkoppen

Het was al mogelijk een reeks van cellen of formules een naam te geven en deze namen te gebruiken in formules.

Nu is het mogelijk om de rij- en kolomkoppen namen te gebruiken in formules zonder daar eerst een naam voor te definiëren.

Om deze nieuwe functionaliteit te activeren ga je naar Extra > Opties > LibreOffice Calc > Berekenen en vink “Rij- en kolomkoppen automatisch zoeken” aan.