LibreOffice-Blog.nl

Nieuws, tips en truks over LibreOffice

LibreOfficeNieuwsTip

De veilige modus van LibreOffice

Wanneer vroeger LibreOffice vast liep of niet startte of als tijdens het werken een onverwachte fout op het scherm kwam moest je in de meeste gevallen je gebruikers profiel resetten. Je moest dan naar de locatie van je gebruikersprofiel en de map verwijderen en daarna LibreOffice opnieuw opstarten, met als gevolg dat je alle instellingen van LibreOffice kwijt was, dus ook de eventuele aangevulde woordenlijsten en persoonlijke instellingen.

Met invoering van veilige modus (safe mode) in LibreOffice versie 5.4 is dat verleden tijd.

Met Veilige Modus is het o.a. mogelijk om al je extensies te te verwijderen, LibreOffice te starten met een tijdelijk leeg gebruikers profiel om er zo achter te komen waar de fout zit of het gebruikers profiel te restoren van je laatste correct werkende versie en kan je natuurlijk je huidige gebruikers profiel verwijderen en met een schoon gebruikersprofiel beginnen.

Veilige modus starten

Er zijn diverse mogelijkheden om de Veilige Modus te starten.

De makkelijkste manier is om via Help > Opnieuw opstarten in veilige modus… de Veilige modus op te starten

In Windows staat in de programmagroep LibreOffice een “LibreOffice (Safe Mode)” pictogram waarmee veilige modus is te starten.

Indien LibreOffice helemaal niet meer start dan kan veilige modus via de command line opgestart worden:

Windows: soffice –-safe-mode
Linux: soffice –safe-mode

Na bevestiging van het opstarten in veilige modus wordt het Veilige modus dialoogvenster actief.

Veilige Modus dialoog venster

Back-up

Voor het gebruikers profiel aan te passen is het raadzaam een back-up te maken van het gebruikers profiel. Het kan zijn dat ontwikkelaars vragen om een kopie van het gebruikers profiel, wanneer je een probleem registreert in Bugzilla en het is altijd handig om een back-up achter de hand te hebben.

Let op: in het gebruikers profiel kan privacy gevoelige informatie opgeslagen zijn.

Onder het uitgeklapte optie ‘Geavanceerd’ staat de knop ‘Gebruikersprofiel archiveren’. Als de knop wordt geactiveerd dan wordt het hele gebruikersprofiel in het bestand “libreoffice-profile.zip” gezet. Met de optie ‘Gebruikersprofiel weergeven’ kan de map van het gebruikersprofiel geopend worden.

Bewaar vervolgens het zip bestand op een veilige plaats.

Natuurlijk kan er ook een back-up gemaakt worden van een goed werkende profiel, deze kan dan terug gezet worden wanneer er problemen zijn.

Voordat je wijzigingen maakt in het gebruikers profiel kan je middels de knop ‘In veilige modus doorgaan’ hiermee wordt de applicatie gestart met een tijdelijk leeg profiel en kan onderzocht worden of de fout daadwerkelijk in het gebruikers profiel zit. In sommige gevallen kan het probleem nl in de programmatuur zitten.

Indien je terug wilt naar het Veilige modus dialoogvenster dan kan je dat via het LibreOffice (Safe Mode) pictogram (Windows) of via de command-line (Windows & Linux) opstarten.

Zit het probleem niet in het programma dan kan je nu 1 van de vier voorgestelde wijzigingen gaan uitvoeren:

Van reservekopie herstellen

LibreOffice bewaard back-ups van eerdere configuraties en geactiveerde extensies. Gebruik deze optie om terug te keren naar de vorige status als uw problemen waarschijnlijk worden veroorzaakt door recente wijzigingen in de configuratie of extensies.

Configureren

U kunt alle extensies die door de gebruiker zijn geïnstalleerd uitschakelen. U kun ook de Hardware-acceleratie ook uitschakelen.

Activeer deze optie als u opstartproblemen ervaart of wanneer u problemen in de weergave op het scherm ondervind. Deze problemen zijn vaak gerelateerd aan hardware-acceleratie.

Extensies

Soms kan LibreOffice niet worden gestart omdat extensies worden geblokkeerd of crasht. Met deze optie kunt u alle door de gebruiker geïnstalleerde extensies uitschakelen, evenals gedeelde en gebundelde extensies. Het verwijderen van gedeelde en gebundelde extensies moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Het werkt alleen als u over de benodigde systeemtoegangsrechten beschikt.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als al het andere niet lukt, kunt u uw gebruikersprofiel opnieuw instellen naar de fabrieksinstellingen. De eerste optie ‘Instellingen en interface-aanpassingen herstellen’ herstelt alle configuratie- en gebruikersinterface-wijzigingen, maar houdt zaken als uw persoonlijke woordenboek, sjablonen enz. De tweede optie ‘Gehele profiel herstellen’ zal uw volledige profiel terugzetten naar de staat wanneer u LibreOffice voor het eerst installeerde.

Na kiezen van 1 van de 4 opties klik je op de knop ‘Wijzigingen toepassen en opnieuw opstarten’

Wil je Veilige modus beëindigen en LibreOffice normale modus opstarten dan druk je op de knop ‘Heropstarten in normale modus’

LINKS:
Presentatie “Introducing LibreOffice Safe Mode” tijdens FOSDEM 2017 (Youtube)