Ingevoegde afbeeldingen niet zichtbaar

Een veel gehoorde klacht is dat ingevoegde afbeeldingen in een Writer document niet zichtbaar zijn.
Dit euvel is makkelijk op 2(!) manieren op te lossen:

Via Beeld > Afbeeldingen en diagrammen zijn de afbeeldingen weer zichtbaar te maken.

Ook via Extra > Opties… > LibreOffice Writer > Weergave onder Weergeven kan de de optie Afbeeldingen en objecten aangezet worden.

Achtergrond: deze optie is bedoeld om documenten met veel afbeeldingen minder geheugen in te laten nemen en zo kan makkelijker met het document gewerkt worden.