LibreOffice-Blog.nl

Nieuws, tips en truks over LibreOffice

AanbevolenTipWriter

Ingevoegde afbeeldingen niet zichtbaar

Een veel gehoorde klacht is dat ingevoegde afbeeldingen in een Writer document niet zichtbaar zijn.
Dit euvel is makkelijk op 2(!) manieren op te lossen:

Via Beeld > Afbeeldingen en diagrammen zijn de afbeeldingen weer zichtbaar te maken.

Ook via Extra > Opties… > LibreOffice Writer > Weergave onder Weergeven kan de de optie Afbeeldingen en objecten aangezet worden.

Achtergrond: deze optie is bedoeld om documenten met veel afbeeldingen minder geheugen in te laten nemen en zo kan makkelijker met het document gewerkt worden.