LibreOffice-Blog.nl

Nieuws, tips en truks over LibreOffice

CalcNieuws

Boxplot maken in Calc

In de statistiek wordt vaak gebruik gemaakt van Boxplot.
Een boxplot is een grafische weergave van een dataset waarbij een minimum (laagste waarde), het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en een maximum (hoogste waarde) worden weergegeven. Deze dataset kan bijvoorbeeld een grote database of een steekproef uit een populatie zijn.
In LibreOffice Calc bestaat er nog geen mogelijkheid om direct een boxplot grafiek te maken, maar leden van het documentatie Team hebben een instructie gemaakt, wat het mogelijk maakt toch een boxplot in Calc te kunnen maken.
Het document is te vinden op de documentenpagina van LibreOffice, onderaan bij Werkdocumenten en het heet ‘Boxplots met whiskers maken in een werkblad’.